DZIAŁY:

PRAWO
 • prawo umów w obrocie gospodarczym,
 • prawo spółek (zakładanie, obsługa, łączenie, przekształcanie i likwidacja)
 • prawo obrotu nieruchomościami
 • obrót prawny z zagranicą
 • prowadzenie sprawach sądowych
 • prawo spadkowe (planowanie spadkowe, testamenty)
 • prawo rodzinne
 • prawo pracy
 • prawo europejskie
NIERUCHOMOŚCI
 • sprzedaż
 • wynajem
 • kupno
 • komercyjne
 • gruntowe
DORADZTWO PERSONALNE
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Opisy stanowisk pracy
 • System ocen pracowników
 • System motywacji zaangażowania
 • Outplacement
 • Model awansów i ścieżek
 • Badanie opinii pracowniczych
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Opiniowanie przy procesach rekrutacji oraz derekrutacji personelu
DORADZTWO GOSPODARCZE I HANDLOWE
 • doradztwo inwestycyjne
  • studia przedinwestycyjne,
  • projekty doradcze w zakresie zarządzania inwestycjami,
  • pozyskiwanie inwestorów i partnerów przedsięwzięcia,
  • doradztwo i uczestnictwo w negocjacjach,
  • doradztwo w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstwa.
 • tworzenie biznesplanów
 • doradztwo strategiczne
  • analiza i planowanie finansowe,
  • strategia rozwoju przedsiębiorstwa,
  • restrukturyzacja przedsiębiorstwa,
  • analiza otoczenia marketingowo-finansowego,
  • strategia rozwoju marketingowego
  • doradztwo marketingowe
 • negocjacje handlowe
TŁUMACZENIA
 • przysięgłe (uwierzytelnione)
 • spotkań biznesowych
 • wizyt oficjalnych i konferencji
DORADZTWO FINANSOWE
 • kredyty – hipoteczne, samochodowe, gotówkowe
ORGANIZACJA KONFERENCJI, SZKOLEŃ, IMPREZ – WYJAZDÓW INTEGRACYJNYCH i OKOLICZNOŚCIOWYCH
 • zakwaterowanie
 • kadra prowadząca (naukowa, szkoleniowa, integracyjna)
 • transport
 • catering
USŁUGI TELEINFORMATYCZNE