PRAWO / FIRMY

Oferujemy kompleksową pomoc prawną dla firm. Pomagamy przedsiębiorcom indywidualnym prowadzącym działalność gospodarczą oraz spółkom. Doradzamy w jaki sposób optymalizować działania przedsiębiorstwa i minimalizować ryzyko, a także zarządzać kryzysem.

Nasza pomoc obejmuje:

 • zakładanie działalności gospodarczej (indywidualnej lub spółki):
  • analiza optymalnej formy prowadzenia działalności,
  • tworzenie umowy spółki,
  • rejestracja w CEiDG lub KRS;
 • porady prawne i opinie pisemne;
 • doradztwo prawno-biznesowe;
 • reprezentacja przedsiębiorcy przed urzędami i instytucjami;
 • sporządzanie i opiniowanie umów;
 • udział w negocjacjach, mediacjach, arbitrażu;
 • likwidacja przedsiębiorstwa.

Przygotowujemy pisma procesowe (pozwy, wnioski, zażalenia) oraz podania do urzędów i instytucji publicznych (m.in. ZUS, Urząd Skarbowy), a także inne pisma zlecone przez Klientów. Ponadto przygotowujemy dokumentację RODO sporządzoną pod daną formę działalności i uwzględniającą jej charakter.

Poza standardową pomocą prawną zapewniamy pomoc dla przedsiębiorców także w m.in. następujących sprawach:

 • procesy rekrutacyjne kadry pracowniczej, w tym sporządzanie ofert, rozmowy kwalifikacyjne, sporządzenie umów z pracownikami, wartościowanie i opis stanowisk pracy;
 • sporządzanie biznesplanów, w tym analiza opłacalności projektów, analiza rynku i konkurencji, optymalizacja strategii finansowej;
 • występowanie w sprawie pozyskiwania środków publicznych: dotacji, grantów i innych źródeł finansowania;
 • wirtualne biuro, w tym udostępnienie adresu dla rejestracji podmiotów, odbieranie korespondencji.

Nasze usługi świadczymy w ramach zleceń jednorazowych lub stałej obsługi prawnej.

Powiedz nam o swoim problemie – my go rozwiążemy