PRAWO / STOWARZYSZENIA i FUNDACJE

Oferujemy kompleksową pomoc prawną dla stowarzyszeń oraz fundacji:

  • tworzenie statutu stowarzyszenia lub fundacji,
  • rejestracja w KRS,
  • porady prawne,
  • przygotowanie uchwał i protokołów zebrań,
  • sporządzanie regulaminów,
  • likwidacja.

Ponadto oferujemy także inne działania związane z działalnością stowarzyszeń i fundacji, w tym m.in.:

  • występowanie w sprawie pozyskiwania środków publicznych: dotacji, grantów i innych źródeł finansowania,
  • wirtualne biuro (udostępnienie adresu dla rejestracji podmiotów, odbieranie korespondencji, asystent ds. administracyjno-biurowych).

Powiedz nam o swoim problemie – my go rozwiążemy